Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?


Yenilenebilir,enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında merak ettiğiniz bilgiler sayfamızdadır.
Kullanılan enerji kaynaklarının doğanın dengesine ve insan sağlığına verdiği geri dönülemeyen zararlardan ötürü, insanoğlu temiz enerji de denilen doğaya ve insan sağlığına duyarlı enerji arayışına başlamıştır. Bir bakıma gelişen şehirler ve dev sanayi kuruluşlarının çevreyi kirletme potansiyeli göz önüne alınırsa bu zorunlu hale gelmiştir. Petrol, kömür gibi çevreye zararlı ve tükenebilen kaynaklar yerine doğada zaten var olan, zararlı etkileri diğer enerji kaynaklarına göre yok denecek kadar az olan veya hiç olmayan, sürekliliği olan enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları denir.

Günümüzde kullanılan yenilenebilir, alternatif enerji çeşitleri güneş (solar) enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal (sıcak su ) enerji, bio-yakıtlar, dalga enerjisi ve gel-git enerjisi gibi çeşitlendirilebilir. Ülkemizde ise güneş, rüzgar, jeotermal, dalga enerjisi ve bio yakıtlar kullanılmaktadır.

Güneş ( Solar) Enerjisi:

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. İnsanlar yıllar boyu bu sınırsız enerji kaynağını kullanma yollarını aramışlardır. Güneş ışınlarının; ısınma, elektrik ve güneş pilleri gibi kullanım alanları vardır. İnsanoğlu, dünyanın yaşam kaynağı olan bu sınırsız enerjinin kullanımı için yeni teknolojiler üretmiştir. Zamanımızın en gözde elektrik enerjisi üretimi, güneş ışınlarının fotovoltaik panellere yansıyarak elektrik enerjinse dönüşmesiyle elde ediliyor. Ülkemiz de dünyadaki konumu itibari ile güneş ışınlarını yılın büyük bir çoğunluğu en iyi şekilde aldığı için, güneş tarlaları büyük bir hızla çoğalmaktadır.

Rüzgar Enerjisi: 

Alternatif enerji kaynaklarından en çok kullanılanlarından biriside rüzgar enerjisidir. Dünyadaki doğa olaylarından biri olan rüzgarı kullanarak enerji üretimi ise çok eski zamanlardan beri var olan bir sistemdir. En eski kullanım şekillerinden birisi ise yel değirmenleridir. Rüzgar türbinlerinin; elektrik üretimi, soğutma, sulama, tahıl öğütme, kesme gibi kullanım şekilleri mevcuttur. Rüzgarın hızı ve süresinin önemli olduğu bu sistemi, ülkemizde kullanılmaktadır ve devlet kurulumunu teşvik etmektedir.

Jeotermal( Sıcak Su ) Enerjisi: 

Yer kürenin iç çekirdeğine (magma) yakın yerlerdeki su rezervlerinin doğal olarak ısınması ve bununla elde edilen enerjinin doğal yollarla yüzeye çıktığı enerji çeşididir. Türkiye jeotermal enerji bakımından zengin olup dünyada 7. sırada yer almasına rağmen sıcak su, enerji üretiminde yeterince tanınmamakta ve ne yazık ki yeterince kullanılmamaktadır. Jeotermal enerji kesintisiz olmasından dolayı alternatif enerji kaynakları arasında iyi bir konuma sahiptir. Elektrik üretimi, sera, ahır vb. ısıtmacılığı, gıda kurutma işi, hamamlar ve sıcak yüzme havuzu gibi kullanım alanları mevcuttur.

Bioyakıtlar: Yağlı tohumlar, orman ürünleri, şeker pancarı gibi bitkisel atıklar ve hayvansal atıklar hammaddesini oluşturur. İnsanoğlunun sürekli şehirlerde ve sanayi kuruluşlarında atık çıkardığı düşünülürse dünyanın ne kadar büyük bir potansiyeli olduğu daha kolay anlaşılabilir. Türkiye de ise 2000 li yılların başında Biyoyakıt üretimine başlanmıştır. Bu atıklar fermantasyon, karbonizasyon, gazlaştırma gibi yöntemlerle yoğun olarak araçlarda, bunun dışında ise motorlarda ve yakıt pillerinde kullanılmaktadır.

Dalga Enerjisi: 


Temiz enerji çeşitlerinden biriside dalga enerjisidir. Denizlerdeki rüzgarların oluşturduğu yüzey üstü ve yüzey altı dalgaların basınçlarından elde edilen enerji çeşididir. Elektrik üretiminde ve ısınmada kullanılır. Ekolojik deniz yaşamını teşvik eder ve denizde kurulduğu için tarım alanlarına hiçbir zararı yoktur. Farklı dalga enerjisi dönüştürücüleri mevcuttur. Dünya devletlerinde uzun süredir dalga enerjisi kullanılmasına rağmen ülkemizde son yıllarda pilot bölge seçimleriyle, Batı Karadeniz de Zonguldak bölgesinde, dalga enerjisi dönüştürücüsü kurulmuştur.

Gel-git Enerjisi: 

Ayın çekim kuvveti ile dünya üzerinde denizlerde oluşan dalgalanma hareketinin enerjiye dönüştürülmesidir. Elektrik üretiminde kullanılır. Her bölgede yoğun olarak yaşanmamasından ve maliyetinin de yüksek olması nedeni ile fazla yaygınlaşmamıştır.
-- sponsor içerik --

---