Ehliyet Alacaklara Kötü Haber!

Nedirkibu.com


Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yaptı. Değişiklikle, ehliyet almak için yapılan direksiyon sınavlarında başarısız olan kursiyerlerin her sınav sonrası en az 2 ders direksiyon eğitimi alma zorunluluğu getirildi. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamayacak. Ayrıca kurslara kaydolacak kişilerden istenen belgeler arasına parmak izi alındığına dair belge de eklendi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklik kapsamında kurslara kaydolacak kursiyerlerden istenecek bilgi ve belgeler arasına 'Parmak izi alındığına dair belge' de eklendi.

NEREDE DEĞİŞİKLK YAPILDI?

Yönetmeliğin 15'inci maddesinde yapılan değişikliğe göre teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilecek. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilecek. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamayacak.

DİREKSİYON DERSİ 07.00-18.00 ARASINDA YAPILACAK
Yapılan değişiklikle teorik derslerin sınavı, bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılacak. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılacak. Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin yüzde 50'sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınacak. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilecek.

KOMİSYON NASIL OLACAK?
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşacak. Başkan ve üye; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış en az 'B' sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulacak. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenecek.

Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası verilecek. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak. Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülecek. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, merkezi olarak kişiselleştirilerek basılacak ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilecek.

Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok 2 yıl olacak. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erecek. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi verilmeyecek. Yapılan düzenleme ile teorik ve direksiyon sınavında başarılı olacak kişilere 'K' Sınıfı Sürücü Aday Belgesi verilecek. Belge de araç cinsi, yol (Güzergah), gün ve saatler, başlama tarihi ve bitiş tarih yer alacak. Sürücü adayı ile ilgili kişisel bilgilerin yer alacağı belge de ayrıca Direksiyon Eğitimi Dersi Uzman/Usta Öğreticisi ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu Başkanının T.C. Kimlik no'su, adı, soyadı ve adresi de yer alacak.
Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar

Değerli Ziyaretci;

1- Bu konu ile ilgili sorunuz veya tavsiyeniz varsa yorum ekleyerek bizle ve diğer ziyaretçilerimizle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

2- Yorumlarınızda sorduğunuz sorular araştırıldıktan sonra cevaplanacaktır. "Bana Bildir" butonu işaretlemeniz halinde sorunuz cevaplandığında bildirim alacaksınız.

3- Herhangi bir üyeliğiniz yoksa, Anonim Kullanıcıyı seçerek de yorum ekleyebilirsiniz.

Yorum Gönder (0)