Gelir, veraset ve intikal, damga, emlak vergisi ile harçlar kanununda öngörülen vergi, maktu vergi ve harçlar 2016 yılında uygulanmak üzere artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar? Mtv Tutarları


Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2016 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58 oranında artırılarak uygulanacak.

Yeni MTV tarifesine göre,  1-3 yaş arası 1,300–1,600 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar 997 TL.

1,600–1,800 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar  bin 760 TL.
1,800–2,000 cm3 arası motor hacmine sahip binek araçlar ise 2 bin 772 TL.
1-3 yaş arasında 4,001 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip binek araçlar 22 bin 716 TL.
1,300 cm3 ve daha aşağı motor hacmine sahip 16 yaş ve üzeri model binek araç sahipleri de 66 TL ödeyecekler.

-- sponsor içerik --

---