Türkiye Cumhuriyetinde, cumhuriyet ile birlikte köklü değişimler yaşandı. Cumhuriyetin Türkiye'de yarattığı köklü değişiklik yazımızında devamında..


Cumhuriyet İle Birlikte Türkiyede Neler Değişti? Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?
Cumhuriyet İle Birlikte Türkiyede Neler Değişti? Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet rejimini ilan etmesinden sonra Türkiye topraklarında oldukça köklü ve modern değişiklikler meydana gelmiştir. Mustafa Kemal’in yüklenmiş olduğu bu köklü değilim, kolay kolay hiç bir devlet adamının altına elini koyabileceği bir durum olmamaktadır. Çünkü devlet genelinde hem kültür alanında, hem hukuk alanında, hem siyasal alanda, hem eğitim alanında, hem sosyal alanda hem de ekonomi alanına çok uzun süredir devam ettirilen alışkanlıkların ve kuralların çoğunun yerine yenisi getirilmiş ve halka rahatlıkla benimsetilebilmiştir.

Cumhuriyetle gelen toplumsal yenilikler :
• Kadınlar toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur.
• Tüm yurt genelinde yer alan türbelerin, zaviyelerin ve tekkelerin hepsi kapatılmıştır.
• Şapka devrimi yapılmıştır.
• Kıyafet devrimi yapılmıştır.
• Ölçü birimleri olarak saat alanına ulusal ölçülere, takvim alanında ulusal ölçülere ve uzunluk alanında ulusal ölçülere geçilmiştir.
• Bireylerin isimlerinin başında kullandıkları unvanlar ve lakaplar ortadan kaldırılmıştır.
• Hem kadınlar hem de erkekler için soyadı kanunu yürürlüğe konulmuştur. Soyadı kanunu yürürlüğe konulduktan sonra Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmiştir.

Cumhuriyetle gelen ekonomik yenilikler :
• Çiftçi daha kaliteli ve daha karlı üretime yönlendirilmiştir.
• Aşar vergisi ortadan kaldırılmıştır.
• Çiftlikler modernize edilerek daha iyi koşullara sahip olması sağlanmıştır.
• 1. ve 2. Kalkınma planının yürürlüğe konmasıyla birlikte yurt genelinde yeni yollar yapılmıştır.

Cumhuriyetle gelen hukuki yenilikler :
• Soyadı kanunu çıkarılmıştır.
• Mecelle kaldırılmıştır.
• Kadınlara hem seçme hem de seçilme hakkı verilmiştir.
• Türk Medeni Kanunu çıkartılmıştır.
• Din ve devlet işlerinin ayrıldığı laiklik ilkesi benimsenmeye başlanmıştır
• Kadınlar meclise girebilerek hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olmuştur.

Cumhuriyetle gelen kültürel ve eğitimsel yenilikler

• Arap alfabesi kaldırılarak yeni Latin alfabesi kabul edilmiştir.
• Bütün çocukların aynı çatı altında eğitim alabilmesi için öğretim birleştirilmiştir.
• Güzel sanatların kapsamı arttırılarak öğrenciler sanata da yönlendirilmiştir.
• Üniversite eğitimlerine ağırlık verilmiştir.
• Türk Dil ve Tarih Kurumu kurulmuştur.

Cumhuriyetle gelen siyasal yenilikler :

• Cumhuriyetin ilanı en büyük siyasal yeniliktir.
• Halifelik ortadan kaldırılmıştır.
• Saltanat ortadan kaldırılmıştır.
-- sponsor içerik --

---