Sürrealizm Nedir? Sürrealizm Hakkında Bilgiler

Nedirkibu.com
Sürrealizm Nedir? Sürrealizm Hakkında Bilgiler

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm “Gerçek üstücülük” olarak da anılan bu akımın ilk kez 1924 yılında Fransız asıllı şair Andre Breton tarafından ortaya çıkartılmış bir sanatsal akım olduğu söylenebilmektedir. 

Sürrealizmin kelime anlamı gerçek dışı, gerçek üstü gibi anlamlar olduğu için bu akımın temel amacı bireylerin bilinçaltını serbest bırakarak sınırsız düşünce ve duygularını serbest bir şekilde anlatabilmesini sağlayabilmektir.

Sürrealizm sanatçıları, ortaya çıkardıkları eserlerinde tamamen kendi bilinç altlarından gelen çağrışımlara göre hareket ettiklerinden ortaya çıkardıkları sürrealizm örnekleri de tamamen serbest bir biçimde yapılmaktadır. 

Yani sürrealist eserlerde kesinlikle bir mantık çerçevesi aranmaması gerekmektedir. Sürrealizm akımının içerisinde bir eser üretilecekken; bu eserin mutlaka ahlaki normlara ve etik davranış çerçevelerine uyma zorunluluğu aranmamaktadır.

Sürrealizm akımı oluşturulurken, bu akım kendisinden önce oluşturulmuş bulunan dadaizm akımından oldukça fazla benzer nokta barındırmaktadır. Dadaizm nedir diye bakıldığında, bu akımın sanat dünyasındaki tek düzeliğe, normal hayatın katı haline ve erotizmin akışına bir tepki olarak ortaya çıkartıldığı öğrenilmektedir. 

Bir tepki mahiyetinde oluşturulan dadaizmde de mantıksızlık ve var olan kurallara uyma zorunluluğunun olmaması dikkat çeker.

Resim alanında sürrealizm nasıl uygulanır?


Sürrealizmde, tamamen sürrealizm sanatçılarının kendi bilinç altı dünyasına bağlı olan eserler ortaya çıkartılır. 

Eserlerin ortaya çıkartılma stili serbestken, bu stillerin oluşmasında tek etki ressamın içsel dünyasındaki düşünceleridir. Sürrealist tablolar yaratılırken sürrealizm ressamlarından beklenen en önemli şey, tamamen özgün ve hayal gücüne yönelik olarak çalışmalarıdır. 

Bu çalışmalar hayal gücüne bağlı olduğu gibi, aynı şekilde yapıldıktan sonra insanlarda bir şekilde düşünme, üzerine fikir yürütme ihtiyacı da oluşturabilecek eserler olmalıdır. 

Sürrealist akımın önemli ressamlarının oluşturduğu eserlere bakıldığında, tablolarda hem hayal gücüne yönelik çalışmalar görülmekte hem de canlı bir yapıda yapıldıkları için dikkat çekici unsurlar içerisinde gösterilebilmektedir.

Edebiyat alanında sürrealizm nedir?


Renklerle tablolar üzerine yaratılan sürrealist tablolar gibi, aynı şekilde yazı olarak aktarılabilen sürrealist akım da sürrealizmin önemli temsilleri arasında gösterilebilmektedir. 

Edebiyat alanında sürrealizm, “düşüncenin gerçek davranışı”nı yakalayabilmek adına yazılmış eserleri kapsamaktadır. Dergilerde sürrealizm öğelerine bağlı kalınarak çıkan yazılar olsun, sürrealizm öğelerine bağlı kalınarak yazılmış şirler olsun bu akım için verilmiş eserlerdir.

Tüm bu anlatılanlardan sonra sonuç olarak, sürrealizm akımının akımlar dünyasında gelip geçici bir heves, bir moda olarak gelip geçmiş bir durum olmaktan çok daha öteye gitmiştir. 

Yani sürrealizm akımı, günümüzde dahi hala kendisine çok sayıda yandaş bulabilmekte ve kendisini anlamaya / anlatmaya çalışan bireylerin varlığından söz edilebilmektedir. Hatta bu eserin zaten dadaizmden eserler taşıdığı için günümüzde dadaizmin takipçilerini ve aynı zamanda kübizmin de takipçilerini kendi yanına çekebildiği gözlemlenmiştir.

Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar

Değerli Ziyaretci;

1- Bu konu ile ilgili sorunuz veya tavsiyeniz varsa yorum ekleyerek bizle ve diğer ziyaretçilerimizle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

2- Yorumlarınızda sorduğunuz sorular araştırıldıktan sonra cevaplanacaktır. "Bana Bildir" butonu işaretlemeniz halinde sorunuz cevaplandığında bildirim alacaksınız.

3- Herhangi bir üyeliğiniz yoksa, Anonim Kullanıcıyı seçerek de yorum ekleyebilirsiniz.

Yorum Gönder (0)