Ataşe Nedir, Ataşe'nin Görevleri Nelerdir?

“Ateşe” kelimesi sözlükte “Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı” anlamlarına şeklinde tanımlanıyor. Kelime aslen “Ataşe” olmakla birlikte günümüzde “Ateşe” olarak kullanılmaktadır. Ataşe, bir ülkenin başka bir ülkedeki temsilcisidir. Bulunduğu ülkede ülkesi için görevleri dâhilinde gözlemler yapan ve sonuçları rapor etmekle görevli olan kişidir.

Yabancı ülkede ülkesini temsil eden ataşe, diplomatik dokunulmazlığa sahiptir. Görevli olduğu ülkeden bilgi toplayıp kendi ülkesine ileten ataşe bir tür yasal casus olarak görülür.

Büyükelçilik ve konsolosluklarda görev yaparlar.


Askeri Ataşe: Görevlenmiş olduğu ülkede kendi ordusunun temsilcisi olarak çalışır.

Bilim Ataşesi: Daha çok bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış elçiler danışmanlık yapmaktadır.

Basın Ataşesi: Yazılı, görsel ve işitsel medya alanlarında ihtisaslaşmışlardır.

Ticaret Ataşesi: Ticarî ataşe de denmektedir, bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izler, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında yardımcı olur ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması için danışma görevi yapmaktadır.

Kültür Ataşesi: Kültürel tanıtım ve işbirliği alanında danışmanlık yapar.

Güvenlik Ataşesi: Misyon Şefinin (bu kavram Büyükelçiliklerde Büyükelçi karşılığını, Başkonsolosluklarda ise Başkonsolos karşılığını alır) yakın koruması ve Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılabilecek terör saldırılarını önleyecek özel koruma görevlileridir.

Eğitim Ataşesi: Eğitim ve öğretim alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Din Ataşesi: Vatandaşlarına dini konularda hizmet vermek üzere görevlendirilmiş diplomattır.

-- sponsor içerik --

---