Radyoterapi Nedir? Radyoterapi Hakkında Bilgiler
Radyoterapi Nedir? Radyoterapi Hakkında Bilgiler

RADYOTERAPİ NEDİR? 
Radyoterapi, radyoaktif ışınlar ile tedavi demektir­­. Kanser olguların­da ameliyat ve kemoterapi benzeri bir tedavi yöntemidir ve yalnız başına yapılabilir olduğu gibi, ameliyat öncesi, sonrası veya kemoterapi ile birlikte uygulana­bilir­­.

Yaklaşık 100 sene önce radyoaktif ışınların keşfinden  bugüne radyasyon, tıpta teşhis (radyoloji) ve tedavi (radyoterapi) amacıyla, günden güne yaygınlaşarak kullanılır­­. Radyoterapide daha güçlü ışınlar kullanıldığı hal­de hasta tedavi esnasında, röntgen  çekiminde olduğu gibi, işlemi hissetmez­.

Radyasyonun tehlikeleri hakkındaki yaygın endişele, tıp bugün radyasyonun kullanılmasın­da yeteri ka­dar bilinç sahi­bi ve deneyimlidir­­.

Radyasyon tedavisi, gerektiği gi­bi kullanıldığın­da rizikosu çok az, yararları ise çok daha fazla olan bir tedavi modelidir­­. Radyoaktif ışınlar, tedavi edilen  alandaki kanser hücreleri­ni yok edip tesirleri­ni gösterirler­. Bu arada tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ışınlar­dan kötü etkilenseler de, onların kendileri­ni onarma yetenekleri vardır­­. Dolayısıyla radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu kez geçicidir­­. Muhtemel yan etkilerden  olabildiğince kaçınmak amacı ­ile radyoterapide verilme­si planlanan toplam doz, seanslara bölü­nüp verilir­­. Genellikle haftanın beş günü, günde bir seans biçimin­de uygulanmaktadır ve hafta sonu hastanın dinlenme­si istenir ­. Böylelikle normal hücrelerin iyileşmesine de fırsat verilir­­.

Radyasyon tedavisi, Co-60 veya Lineer Akseleratör gibi cihazlar vasıtasıyla vücudun dışın­dan (harici radyoterapi) ya da vücut boşlukları veya doku içerisi­ne radyoaktif maddelerin yerleştirilme­si yoluyla içerden  (dahili radyoterapi) gerçekleştirilir­­. Tedavilerin şekli hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen  kanserin türü, evresi, yerleşim yeri gibi birçok mü­him faktöre bağlıdır­­. Bu tedavi kararları, birçok farklı tıp branşın­dan uzman hekimlerin hastayı en  başın­dan beri beraber görüp değerlendirmeleri sonucu alınır ve her hasta ayrı değerlendirilir­­. Bu nedenle aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi kendi şartların­da planlanır­­.

Harici radyoterapi sizi radyoaktif yapmaz­. Tedaviniz süresince ve sonrasın­da başka insanlarla (çocuklar dahil) aynı ortamda beraber olmanızda çevrenizdekiler açışın­dan hiç bir sakınca bulun­maz­. Evde kullandığınız hiç bir eşyanızı ayırmaya katiyyen gerek bulun­maz­. Radyasyon, kesinlikle bulaşıcı bir özellik taşımaz­.

-- sponsor içerik --

---