Sürekli salavat getirin; zira salavat amellerin en üstünüdür. Şifa Salavatı ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsin

Şifalı Salavatlar

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا

وَ عَافِيَةِ اْلاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَ نُورِ اْلاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَ عَلٰى

اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Şifa Salafâtı:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı;
Allah’ım! Kalblerin tabibi ve devası, bedenlerin âfiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Muham­med’e (a.s.m.), âline ve ashabına salât ve selâm eyle.

HAKKINDA/FAZİLETİ:

  • Tüm hastalıklar için okunabilir, şifası umulan bir salavattır.
  • Hastalar için günde 313 defa okunursa, kısa zamanda şifa olur inşallah.
  • Sıhhat ve sağlık için okunabileceği gibi, kalplerin selameti için okunur.
  • Gözlerin nurlu olması için okunabilir.

Diğer bir okunuş;

SALAVAT
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ Ve nuril ebsâri ve diyâiha Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ selâmü sellim

Anlamı;
Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allah Kabul etsin. Amin
-- sponsor içerik --

---