İstiare Duası Okunuşu ve İstiare Duasının Anlamı Nedir?

İştiareye yatmak diye bir şey duydunuz mu? İştiare ile ilgili bilgileri sizler için nedirkibu.com sitesinde paylaşıyoruz.

Bazı insanlar iştiareye yatarak, bir işin veya kimsenin hayırlı olup olmadığını öğrenebilirler. Belki sizde de bu yetenek vardır. Bunu öğrenmek için bu istiare duasını perşembeyi cumaya bağlayan gecede okuyarak uyuyunuz. İstiare duası şu şekilde okunur :

Allahümme inniy estehıyrüke biılmike estakdirüke bikudretike ve es'elüke min fadlikel azıym. Feinneke takdirü ve lâ akdirü ve talemü ve lâ a'lemü ve ente allâmül guyûb. Allahümme in künte ta'lemü enne hâzel emre hayrün liy fîy diynî ve meâşiy ve âkıbeti emriy fakdürhu liy ve yessirhü liy fiyhi. Ve in künte ta'lemü enne hâzel emre şerrün liy fiy diynî ve meâşî ve âkıbeti emriy feasrifhü anniy veasrifnî ahnü vakdür lilhayre haysü kâne sümme ardınî bihi.

İstiare duasının anlamı şudur :
Allah'ım ilminle bana hakkımda hayır olanı bildirmeni niyâz ederim. Gücün yettiği için bana güç vermeni isterim. Hayırlı olan tarafın bana açıklanması için, senin o büyük fazlı kereminden dilerim. Çünkü sen güçlüsün, bense güçsüzüm. Sen bilensin, ben bilemem. Gaybın bütün sırlarını bilen sensin. Allah'ım, eğer benim dinim, hayatım, âhiretim için işimin sonucunun hayırlı olduğu bilgin içindeyse, bu işi bana kolaylaştır ve nasib et. Allah'ım eğer benim dinim, hayatım, âhiretim için işimin sonucunun hayırsız olduğu bilgin içindeyse, beni o işten soğut ve uzaklaştır ve nasib etme.
-- sponsor içerik --

---