Üç Kulhuvallah Bir Elham Duaları nedir?Müslümanların en çok okuduğu ve bildiği duaların başında şüphesizki Elham ve Kulhufallah duaları gelmektedir. 

 Bazı İçerikler

  1. Üç Kulhü Bir Elham
  2. İhlas Suresi
  3. Fatiha Suresi

Üç Kulhü Bir Elham Nedir?

Üç İhlas bir Fatiha, İslam dininin kültürel bir kavramı olarak İhlas Suresi'nin üç defa ve Fatiha Suresi'nin bir defa okunması ile oluşturulan dörtlemedir. Halk arasında bu dörtleme adını İhlas Suresi'nin ilk sözcüğü Kulhü ve Fatiha Suresi'nin ilk sözcüğü Elham'dan alarak "Üç Kulhü Bir Elham" olarak ifade edilir.

Bir müslümanın hiç dua bilmese bile Elham ve Kulhuvallah dualarını bilmeleri şarttır. 

Mezarlıkta, bir ölünün ardından veya Allah'a dua ederken mutlaka üç kulhuvallah bir elham okunarak dua edilmelidir.

İhlas Suresi 


kulhuvallah
olarak da bilinen sure aslında ihlas suresidir. Ve okunuşu şöyledir ;

kul hüvallahü ehad allah-üs-samed lem yelid ve lem yûled ve lem ye küllahu küfüven ehad.

İhlas suresinin anlamı şudur :


1 - "o'dur, o. allah'tır, allah. tektir, tek." de.

2 - allah'tır, allah. artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkiyetinde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudrettir.

3 - allah baba değildir, oğlu yoktur, oğul da değildir, babası yoktur, varlığından eksilmemiştir, varlığında artış da olmamıştır.

4 - zâtında, sıfatlarında, fiillerinde, o'na denk, eş ve benzer olabilecek hiçbir varlık mevcut değildir.
bu surenin okunmasının, kuran'ı hatim etmeye eşdeğer olduğu söylenir.

>> SALAVAT GETIRMENIN SEVAPLARI, SALAVAT-I ŞERIFE GETIRMENIN 42 FAYDASI
Üç Kulhuvallah Bir Elham Duaları nedir?
3 kulhu 1 elham ne demektir ? Ne anlama gelir ? Ve 3 kulhu 1 elham suresi nedir ?
Diğer duamız olan Elham duası ise Fatiha olarak bilinir ve okunuşu şöyledir.

Fatiha Suresi


Bismillahir-rahman ir-rahim. elhamdü lillahi rabb-il alemin. er-rahman ir-rahim. malik-i yevm-id-din. iyya kena'büdü ve iyya kenestain. ihtinas-sırat-el mustakim. sırat-ellezine en'amte aleyhim, ğayril mağzubi aleyhim, veled-dâlin.

Anlamı;

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

3- O Rahmân ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah’ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

>> EN ÇOK OKUNAN 8 SALAVAT VE ANLAMLARI

Bu dualarla ilgili sizde yorumunuzu ve bu konu ile ilgili sizin bilgilerinizi bizle paylaşmak isterseniz alt kısımda bulunan yorum formundan bize ulaşabilirsiniz.

>> ESMAÜL HÜSNA NEDIR, ESMAÜL HÜSNA VE SIRLARI
-- sponsor içerik --

---